Učitelka pověřená vedením: Danuše Pimparová

      Telefon: +420 380 739 109 ; +420 728 762 613 

      E-mail: ms.chvalsiny@seznam.cz