BRIGÁDA A VYPALOVÁNÍ PECE

21.09.2015 21:37
     Srdečně děkujeme všem, kdo nám přišli pomáhat při úpravě a údržbě zahrady a zároveň ochutnali dobroty z nové pece. 

Náš dík patří jmenovitě: p. Tomandlové, p.Duspivovi, p. Klimešovi, manželům Kopečným, p. Petráškové, p. Salcerovi, p. Matouškové, p. Borské, p. Karalové, p. Havlíkové, p.Opelkové, p. Mačejné, p. Robové, p. Šustové, p. Klímové, manželům Vavrekovým, ,manželům Klimešovým, manželům Burcarovým a velkému počtu malých pomocníků. 

Za natření laviček patří naše poděkování p. Paráčkovi a za ušití nových peřinek do kočárků p. Havlíkové.