SHRNUTÍ AKCÍ MŠ CHVALŠINY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

14.06.2016 20:33

Akce MŠ ve školním roce 2015/2016

ří:


23. 9. Slavnost podzimu

- první pečení v peci ( akce s rodiči )


29. 9. Divadelní představení v MŠ 

 "Jak se víla skamarádila"
říjen:


                                                                           5. 10. Divadlo "Kocour v botách"


14. 10. Drakiáda s tatínky

(akce s rodiči)


20. 10. ZUŠ ČK - Výchovný koncert - předškoláci


21. 10. Divadlo v MŠ "Divadlo z bedny"
listopad:
4. 11. Zhasínání lucerniček

 - akce s rodiči ( lampiónový průvod - besídka )


9. 11. Divadlo v MŠ " Na stříbrných horách", "O krásné Janince"


11. 11. Vítání občánků - akce obce


13. 11.  Farma Na Vlně - školní výlet MŠ


25. 11. Adventní tvoření s maminkami

- akce s rodiči


25. 11. Hudební  produkce v ZŠ


29. 11. Adventní vystoupení pro obec

- vystoupení tí MŠ


prosinec

1. 12. Divadelní představení Městské divadlo ČK - předškoláci

4. 12 Mikulášská nadílka v MŠ - NADÍLKA ZAJIŠTĚNA SPONZORSKÝM DAREM VLS


16. 12 Vánoční besídka v MŠ

- akce s rodiči


21. 12. - Vánoční nadílka vMŠ

leden

Zahájení předplaveckého výcviku 10. lekcí - předškoláci


12. 1. "Rytmická šou" v MŠ


13. 1. - Návštěva I. třídy - předškoláci


27. 1. - Divadlo v MŠ

"Ospalá Káča"
únor

8. 2. Karneval v MŠ - sponzorské zajištění karnevalových masek do MŠ cca 50 kostýmů


9.2. Masopustní průvod - akce pro obec  a rodiče


10. 2. Divadlo v MŠ "Jak zatočit s bacily"

 
březen


3. 3. Divadlo v MŠ - "Jak skřítek málem zaspal jaro"


17.3. "Vynášení Moreny"  s účastí rodičů

 

23.3. "Pomlázkobraní" - akce s rodiči

duben

7. 4. - Divadlo v MŠ - "Otesánek"


15. 4. - Ukliďme Česko - celonárodní akce zapojení MŠ


30.4. Jarní pečení v peci s budováním zahrady MŠ

- akce s rodiči

květen

5. 5. Celodenní výlet MŠ do Nových Hradů s pohádkou


10. 5. Divadlo v MŠ - "Hodinářská pohádka"


11.5. Besídka ke Dni Matek - Sluníčka - akce s rodiči


17.5. Besídka ke Dni Matek - Koťátka - akce s rodiči


17. 5. Divadlo v MŠ -  "O Loupežníkovi"


19. 5. Návštěva Muzea Chvalšiny
červen

1. 6. Oslava Dne Dětí v MŠ


6. 6. Zkus to zdravě - Výchovně -vzdělávací program


17. 6. "Den venku" - celostátní akce - pobyt venku


20. 6. - 21. 6. - Rozloučení s předškoláky - dvoudenní pobytový výlet  s programem ("Pepíno")


23.6. Rozloučení s předškoláky za účasti vedení obce