Jak přimět dítě k vřelosti a zájmu o druhé?

02.03.2016 15:48


4  tipy na výchovu z Harvardu


  1. Dejte dětem příležitost k procvičování péče. Hledejte s dětmi  situace, kdy mohou pomoci ostatním (doučování spolužáka či sourozence,  nákup pro babičku, pomoc v domácnosti). Zájmu o ostatní se stejně jako  třeba hře na hudební nástroj musí dítě postupně naučit, pak mu bude  připadat automatická.
  2. Naučte děti vidět věci v detailech, ale i  souvislostech. K empatii je potřeba naslouchat ostatním a jejich  potřebám, ale zároveň i zhodnotit situaci objektivně.
  3. Děti  potřebují vzory. Vzory nemusí být perfektní, ale musí být schopny uznat  svou chybu a napravit ji, naslouchat ostatním a zajímat se o ně. Dětem  pomáhají rozšířit obzory, porozumět světu a kultivovat smysl pro  férovost a spravedlnost.
  4. Děti potřebují pomoc s emocemi i etickými otázkami. Aby se děti mohly soustředit na potřeby druhých, musí být  schopny nejprve se vyrovnat se svými negativními emocemi jako je vztek,  frustrace nebo závist. Vysvětlete dětem, že je prožíváme všichni, ale že některé způsoby, jak se s nimi vyrovnat, k ničemu dobrému nevedou. Děti  také odmalička rády filosofují nad morálními dilematy, proto zkuste  občas zavést hovor i k otázkám spravedlnosti a férovosti, dítě se o ně  pak samo začne víc zajímat.

zdroj: Making Caring Common Project

Zdroj: https://ona.idnes.cz/deti-zajem-o-druhe-0ml-/deti.aspx?c=A160229_220517_deti_haa