INFORMACE PRO RODIČE 2016/2017

26.08.2016 15:23

Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny

Chvalšiny 198, 382 08 Chvalšiny

Tel. 380 739 109

 web:https://mschvalsiny.webnode.cz,
e - mail
ms.chvalsiny@seznam.cz

 

Informace rodičům pro  školní rok 2016/2017

 

Vážení rodiče, dovoluji si vám touto cestou podat nejdůležitější informace týkající se letošního školního roku.

 

Školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016.

Na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd najdete "značku" Vašeho dítěte.

Třídu Koťátek v přízemí MŠ povede Pimparová D. a Ruschaková L.,

třídu Sluníček v prvním patře MŠ povede Bc. Lamačová M., Mácsayová Š.

Ve třídě Koťátek působí asistentka pedagoga Mgr. Alena Melmerová.

 

Třídy budou opět věkově smíšené.

Veškeré dotazy směřujte učitelce pověřené vedením MŠ - Pimparová Dana tel. 773 171 750

 

Provozní doba mateřské školy:    6.30 -16.30 hod..

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk.r. 2016/2017:  • Úplatu neplatí děti v posledním kalendářním roce před zahájením školní docházky.  Osvobozen od úplaty může být, na základě podané žádosti, rodič pobírající dávky v hmotné nouzi. Pokud dítě bude řádně omluveno celý kalendářní měsíc, může si rodič podat žádost o snížení úplaty v daném měsíci. 

 


    Výše úplaty činí 320,- Kč měsíčně.  Možnost snížení a osvobození od úplaty viz.Pokyn ředitelky školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Chvalšiny pro školní rok 2016/2017  č.j.: Chv. 208/15 (k  nahlédnutí na nástěnce v MŠ)

 


    Způsob úhrady školného:

a)     
bezhotovostní - svolením k  inkasu (potřebný formulář je možno vyzvednout u ekonomky školy, popř. vedoucí učitelky MŠ)

b)     
v hotovosti vedoucí učitelce MŠ.

Úplatu je nutné uhradit do 15. dne příslušného měsíce (platbu v hotovosti plaťte prosím při vyzvedávání dítěte z MŠ, nikoliv ráno, děkuji za pochopení)


Konzultační hodiny pro rodiče:

 

Kdykoliv po dohodě s třídními učitelkami a vedoucí učitelkou mateřské školy.

 

Úhrada školních akcí MŠ:

 

V letošním roce se budou akce MŠ opět pohybovat v částce okolo 1000,- Kč (finanční zůstatky se převádí do dalšího školního roku, proto si je prosím zkontrolujte a v některých případech není nutné hradit akce hned).  Tato částka bude použita na úhradu nadstandardních aktivit, jako jsou divadelní představení, vzdělávací akce, návštěvy institucí, cestovné, popř. nákup potřebných věcí na pořádání akcí, které není možno uhradit z rozpočtu MŠ. Finanční zůstatek dětí odcházejících do ZŠ se převádí na konto mladšího sourozence docházejícího do MŠ, nebo je vrácen v hotovosti rodičům, případně po domluvě s rodiči je věnován na úhradu nadstandartních pomůcek a výtvarných materiálů.

 

Děti v posledním roce před nástupem školní docházky se budou moci účastnit předplaveckého výcviku, částka na tento výcvik bude upřesněna a vybírána dodatečně.

 

Stravování v MŠ:

 

Všechny děti byly vydaným rozhodnutím přijaty k celodennímu vzdělávání.

Mateřská škola je povinna zajistit celodenní stravování Vašeho dítěte, proto každé zapsané dítě do MŠ má automaticky zajištěno celodenní stravování (tj. dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu).

 

Pokud Vaše dítě bude pravidelně celý školní rok, popřípadě pravidelně určité dny v týdnu odcházet po obědě, nahlaste to třídním učitelkám a především vedoucí stravování p. Renatě Bínové na tel.č. 380 739 167. Cena za celodenní stravování pak bude snížena o částku za odpolední svačinu tj.o 7,- Kč. V případě, že dítě bude odcházet po obědě výjimečně, platí se částka za celodenní stravování beze změny.  Bližší informace Vám budou podány na rodičovské schůzce, případné dotazy zodpoví přímo vedoucí stravování p. Bínová.

 

Odhlašovat celodenní stravování můžete nejpozději do 8.00 h příslušného dne, ale pouze v nutném případě. Jinak prosím o odhlášení stravného minimálně den předem. Pokud dítě nebude mít stravování včas a řádně odhlášeno, jste povinni ho uhradit v plné výši.

Pokud má dítě vážné dietní omezení, musí mu vlastní celodenní stravu zajistit rodiče. Dietní stravu dítěti učitelky v jídelně MŠ ohřejí a naservírují.

 

 

Úhrada stravování:

 

Stravování je možno hradit bezhotovostním převodem či v hotovosti.
Platby v hotovosti budete platit výhradně u vedoucí školní jídelny p. Bínové v ZŠ v určených dnech a hodinách.

 

Kalkulace stravného:

 

Děti ve věku do 6 let                                                   
Děti ve věku od 7 let

Dopolední svačina  7,- Kč                                          
Dopolední svačina  7,- Kč

Oběd                    
15,-Kč                                           
Oběd                     18,- Kč

Odpolední svačina 7,- Kč            
Odpolední svačina 7,- Kč

Celkem                 29,-Kč                                          
Celkem                 32,- Kč

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

 

Pokud dítě nepřijde do MŠ, je povinností rodičů včas a řádně dítě omluvit třídním učitelkám, a to nejpozději do 8.30 hod.
Provozní pokyny:

 

Děti se scházejí ráno ve třídě Koťátek v přízemí MŠ.

V 7.30 hod. odchází třída Sluníček do své učebny umístěnév prvním patře budovy.

Scházení dětí je ukončeno v 8.30 hod., kdy začínají řízené činnosti.

V průběhu celého dne je budova MŠ z bezpečnostních důvodů uzavřena, vstup je zabezpečen elektronickým zvonkem po ústním prokázání vstupujících.

 

Pokud potřebujete dítě do MŠ výjimečně přivést později, prosím předem o telefonickou informaci, v kolik hodin dítě přijde - Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ JEHO STRAVOVÁNÍ.

 

Povlečení na postýlky můžete mít buď vlastní, nebo dostanete "školkové".
Jednou měsíčně dostanete v pátek povlečení domů vyprat a v pondělí jej opět přinesete vyprané zpět do MŠ.  Praní pyžam se provádí pravidelně každý týden. Děti si pyžama odnášejí domů v pátek a v pondělí opět přináší.

 

 

Informace pro rodiče o nadcházejících akcích MŠ:

 

Prosím rodiče o sledování nástěnek v budově MŠ a o průběžné nahlížení na webové stránky mateřské školy (adresa web stránek uvedena výše). Jsou zde průběžně zveřejňovány zprávy důležité pro vaši informovanost.

 

Prázdniny ve školním roce 2016/2017

 

V době vánočních a v části letních prázdnin je po dohodě se zřizovatelem provoz MŠ přerušen. O přerušení provozu budete vždy včas informováni na nástěnce MŠ a na webových stránkách školy.

O vedlejších prázdninách je provoz MŠ zajištěn.

 

Prosím všechny rodiče o včasnou informaci o tom, zda o prázdninách a vedlejších prázdninách bude Vaše dítě navštěvovat MŠ.

Je to nutné pro zajištění stravování a provozu MŠ.

 

Podzimní prázdniny: středa 26. a čtvrtek 27. října 2016 MŠ v provozu.

                                  pátek 28. října je Státní svátek - MŠ uzavřena.                  

Vánoční prázdniny:  od pátku 23. prosince 2016 do neděle1. ledna 2017 - MŠ uzavřena.

                

Pololetní prázdniny: pátek 3.února 2017 - MŠ v provozu.

            

Jarní prázdniny:      pondělí 6.3. - 12.3. 2017  - MŠ v provozu.

              

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017  - MŠ v provozu.

                  

Letní prázdniny:   sobota 1. července 2017 do pátku 1. září 2017  

(o termínu uzavření v době letních prázdnin budete včas informováni) 

 

Školní rok 2017-2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017.         

 

 

Rozdělení dětí do tříd: jmenovitě k nahlédnutí v MŠ,  k dispozici na rodičovské schůzce 31.8.

 

 

 


Rodičovskáschůzka týkající se rodičů všech zapsaných dětí sebude konat ve středu 31. 8. 2016 od 16.00 hod. v jídelně MŠ.


 

Při této příležitosti zvu zároveň přítomné rodiče k prohlídce nově zrekonstruovaných prostor sociálního zařízení dětí.

 

 

 

Doporučená výbava do MŠ

·        
Bačkory -
podepsané (pevnou obuv, ne pantofle a crocs)

·        
Pyžamo
(podepsané)

·        
Hřeben 
(podepsaný)

·        
Hrneček na
pitný režim, nejlépe plastový a podepsaný

·        
Kartáček
na zuby a zubní pasta

·        
2 ks
balíčku vlhčeného toaletního
papíru   

·        
3 ks
balení papírových kapesníků

·        
1 ks
balíčku papírových ubrousků

·        
Batůžek,
který bude stále na šatně a bude v něm uloženo náhradní oblečení ( spodní
prádlo, ponožky, tričko, tepláky)                                               

·        
Igelitovou
tašku na lůžkoviny

·        
Pláštěnku

·        
Gumovky
(uložené ve skříňce MŠ, opět podepsané)

V chladných měsících necháme na volbě rodičů, zda jako pojistku dají do batůžku kalhoty a bundu odolné proti vlhku a zimě.  


Dovolujeme si Vás důrazně požádat, aby všechny věci byly viditelně
podepsané a nedocházelo k nepříjemným záměnám.


 

Jak můžete pomoc mateřské škole Vy?

·        
Uvítáme jakoukoliv pomoc při úpravě zahrady MŠ a brigádách

·        
Opravit rozbité hračky, tříkolky, traktory

·        
Pomoc formou jakékoliv řemeslné, manuální  práce

·           
Prezentovat vaši profesi dětem MŠ (exkurze do firmy, podniku, úřadu)

·        
Spolupracovat při různých akcích pořádaných mateřskou školou

 

 

Uvítáme Vaše nápady a podněty a předem děkujeme.

Vážení rodiče,

pevně věřím, že naše vzájemná spolupráce bude kvalitní a povede ke spokojenosti všech stran, především Vašich dětí.

Naší prioritou je, aby dítě rádo chodilo do MŠ a cítilo se tu bezpečně a spokojeně. Dovoluji si Vás poprosit, abyste případné problémy a připomínky okamžitě řešili v prostředí MŠ. Věřím, že dokážeme převážnou část sporných věcí vyřešit společně ku prospěchu všech stran. Celý kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců MŠ Chvalšiny se na Vás a Vaše děti velice těší.

 


S  pozdravem                            Dana Pimparová